KONG SOO DO - KWON BUP

Korean Karate - Korean Kung Fu

De tradionele Martial Arts van Yun Moo Kwan:

KOREAN KARATE (Kong Soo Do, Tang Soo Do, Tang Te).

Kenmerken: hard, explosief, strak, rechtlijnig, gesprongen trappen.

Karate is ontstaan op het eiland Okinawa waar Chinees Kung Fu werd gemengd met de lokale vechtkunst Te, waardoor het 'Kara Te' ontstond, dat rond 1920 naar Japan werd gebracht waar het Karate-Do wordt genoemd. Ook enkele Koreanen leerden het in Japan, w.o. Chun Sang Sup (Shotokan van Funakoshi/Shudokan van Toyama) en Dr. Yoon Kwei Byung (Shito Ryu van Kenwa Mabuni/Shudokan van Toyama). Beiden gingen het In Korea onderwijzen waar  door de invloed van het benenspel Taekyon het 'Koreaans Karate' ontstond waarin meer de nadruk op trappen i.p.v. stoten kwam te liggen. 

KOREAN KUNG FU (Kwon Bup, Chuan Fa, Kempo, Sip Pal Gi).

Kenmerken: hard/zacht, hoge en lage standen, sierlijk/vloeiend, cirkelend, vegen.

Zowel Yoon Byung-In als Dr. Yoon Kwei Byung leerden Chuan Fa in Mantsjoerije. Het betreft de Noord-Chinese stijl Chang Chuan of 'Lange Vuistboksen', met elementen van Tan Tui, Nan Chuan, Baji Chuan en Tanglang Chuan. Manchu Kwon Bup bestaat grotendeels uit door 2 personen uitgevoerde sets.

KLASSIEKE WAPENS 

Naast ongewapend vechten leert men in Kong Soo Do-Kwon Bup ook de kunst van klassieke Okinawa wapens ('Kobudo'): landbouwwerktuigen w.o. stok, dorsvlegel, drietand, etc. om zich o.a. te kunnen verdedigen tegen een zwaard. In Manchu Kung Fu worden de traditionele Shaolin Chuan Fa wapens geleerd w.o. zwaard, sabel, meszwaard, speer, hellebaard, 3-delige stok, tijgerhoekzwaard, waaier, etc.

INTERNE MARTIAL ARTS

Na meesterschap te hebben verworven over de harde en hard/zachte vechtkunsten gaat de gevorderde Yun Moo Kwan-student verder met de innerlijke Chinese vechtkunsten Tai Chi, Pa Kua, Hsing Yi en bijbehorende Chi Kung oefeningen met hun specifieke oosterse filosofie. De in Yun Moo Kwan beoefende Tai Chi Chuan ('Tae Guk Kwon') is de Yang-'familie' stijl, die met name in Noord-China w.o. Mantsjoerije werd beoefend en vandaar ook buurland Korea bereikte.