Waarom jullie naamsverandering?

Jidokwan Holland Associatie (1993) werd in 2017 gekopieerd door een 1e Dan-leerling (='Jidokwan NL Associatie' aka 'Korean Martial Arts Twente'), die zich aansloot bij een Duitse Taekwondo-leraar. Zijn/hun behaalde Taekwondo-Dan graden zet hij om in nep-diploma's 'Kong Soo Do-Kwon Bup'. Tevens claimt men banden/lijnen te hebben met Kong Soo Do-Kwon Bup (groot)meesters waar zij nooit les van hebben gehad en via filmpjes meent men deze vechtkunsten te kunnen leren. Mede door het negatieve imago van Jidokwan in NL als ook Taekwondo (Dan-skipping, kwaliteitsverlies, wildgroei, wedstrijdmentaliteit) besloten wij ons volledig van deze vechtsport distancieren. Eind 2017 kozen wij daarom voor de originele naam van Jidokwan, namelijk Yunmookwan, de oorspronkelijke school waar nooit Taekwondo  werd onderwezen.

Wat is de meerwaarde van een erkende lineage?

Afgesplitste scholen, zonder een erkende lineage, zijn indien niet solo opererend, verenigd in 'wilde bonden' waarbij de leraren van verschillende stijlen elkaar examens af nemen. De complete, originele, leerstof is onbekend waardoor men gaat mixen met andere stijlen. Een erkende lineage is een directe lijn. D.w.z. dat er geen afsplitsingen hebben plaats gevonden van scholen of leraren. Hierdoor is de de lesstof puur gebleven; er wordt origineel en authentiek onderwijs (volledig curriculum) gegeven en er worden correcte Dan-examens afgenomen.

Er zijn andere scholen in NL die 'Kwon Bup' aanbieden?

Er zijn in NL enkele Taekwondo-geexamineerde scholen die beweren 'Manchu Kwon Bup' te kennen. Zij hebben geen erkende lineage en doceren geen authentiek of het complete curriculum van Manchu Kwon Bup van Yun Moo Kwan/Ji Do Kwan. YHA is de grondlegger van Manchu Kwon Bup in NL !

Waarom maken jullie een scheiding met (Jidokwan)Taekwondo?

Yun Moo Kwan (1946-1950) was een 'spiegel' van Shudokan (Japan) en zowel een voorloper van Jidokwan-Kong Soo Do als van de nieuw ontwikkelde  vechtsport Taekwondo, waarin helaas de Mudo-filosofie verloren is gegaan door sportmentaliteit. YHA wil en kent geen Taekwondo invloeden (militair, sport, nationalisme, commercie, politiek). Zie: True History of Taekwondo / Untold Story of Taekwondo / Taekwondo Dan-skipping.

Yun Moo Kwan is een Koreaanse school maar de Martial Arts van Yun Moo Kwan zijn niet Koreaans?

Het betreft een Koreaanse school maar de gedoceerde vechtkunsten komen uit China-Mantsjoerije (Chuan Fa/Kwon Bup) en Okinawa-Japan (Karate/Kong Soo Do). Wel was er enige invloed door het Koreaanse benenspel Taekyun.

Zijn jullie een bond? 

Nee, daar zijn er al genoeg van! Wij zijn een non-commercieel samenwerkingsverband, een platform van leraren, scholen en verenigingen met als doel de klassieke Martial Arts van Yunmookwan & Shudokan te behouden. YHA vervult daarbij slechts een coordinerende taak voor de zelfstandig opererende scholen.  

Wij beoefenen Kong Soo Do - Kwon Bup en willen deelnemen aan het YHA-platform?

Als uw school een bewijsbare lijn heeft naar Shudokan of de eerste Koreaanse Kwans, en zodanig gecertificeerd/geexamineerd is (geen Taekwondo), dan is dat mogelijk. YHA staat verder open voor samenwerking en uitwisseling met scholen die klassieke Martial Arts beoefenen en Mudo-principes naleven.

Wat zijn de kosten van deelname?

Er zijn geen kosten voor de samenwerkende NL-scholen, leraren en leerlingen. Per georganiseerd evenement worden de kosten door de deelnemers gemeenschappelijk en kostendekkend opgebracht. Het YHA-paspoort en diploma's worden tegen kostprijs verstrekt. Zowel wapentraining, zwarte band-training en scheidsrechter-cursus. etc. zijn gratis of tegen kostprijs. Alleen aan de aanvraag, in het buitenland, van de internationaal erkende Dan-examens zijn er kosten verbonden.

Hoe zit het met mijn privacy (AVG-wet)?

De verstrekte gegevens worden direct na de vervaardiging van het YHA-paspoort vernietigd en niet door gegeven aan derden. Alleen de voorletter van de roepnaam en de familienaam worden in het YHA-register opgenomen. Eventuele wijzigingen van de familienaam kunnen worden doorgegeven aan YHA.