YUN MOO KWAN

KONG SOO DO - KWON BUP

Korean Karate - Korean Kung Fu

연무관 - Yun Moo Kwan: 'School voor de studie van Martial Arts', was de tweede Kwan die, na de Japanse bezetting op 3 maart 1946, in Korea werd opgericht door Chun Sang Sup, die een leerling was van de Japanse Karate-meester Funakoshi (en mogelijk Toyama Kanken). Hij nodigde 2 Koreaanse Shudokan-leraren uit: Yoon Byung-In & Dr. Yoon Kwei Byung, die in de Yun Moo Kwan tot aan de Korea Oorlog (1950) les gaven in zowel Kong Soo Do als Kwon Bup. Een unieke combinatie op dat moment in Korea (= geen 'Taekwondo' wat sommigen beweren!)

 

Foto: 3 maart1947, voor de Yun Moo Kwan tijdens het 1-jarige bestaan van de school. In de cirkel: Chun Sang Sup.

 

Foto: 3 maart1948, voor de Yun Moo Kwan, tijdens het 2-jarige bestaan van de school. In het midden de oprichter: Judo-leraar Lee met rechts naast hem zijn student Chun, die een Kong Soo Do afdeling startte, en links naast hem zit Yoon Byung-In, die Kwon Bup doceerde. Na de Korea Oorlog (1953) waren alle drie leraren vermist.

 

 

Dr. Yoon Kwei Byung (1922-2000) nam de school in 1953 over en gaf die een nieuwe naam: 지도관-Jidokwan (l: logo). Hij onderwees met name Kong Soo Do (Kwon Bup verdween al snel op de achtergrond) en zijn Jidokwan werd de grootste school van Zuid-Korea maar ging, samen met 8 andere kwans, in 1961 op in de nieuwe Koreaanse sport Taekwondo.  De niet inheemse vechtkunsten Kong Soo Do en Kwon Bup werden in Korea minder populair maar bleven wel voortbestaan.

USA -> ARUBA-> NL

Via Sihak Henry Cho in New York, student van Dr. Yoon Kwei Byung, en auteur van 'Korean Karate' en vervolgens via zijn student Adolf Lichtenstein (Aruba Korean Karate Institute), kwam Jidokwan-Kong Soo Do (geen Kwon Bup!) in Nederland terecht.

 

 

YUN MOO KWAN HOLLAND

In 1993 richtte Kwan Jang Klynstra de Jidokwan Holland Associatie op (reden naamsverandering in 2017: zie FAQ). Hij kreeg les van 2 instructeurs van het Aruba Korean Karate Institute (L. Johnson & O. Sevinger) en staat in de Black Belt-lijst van A.K.K.I. vermeld. Na ruim 10 jaar onderzoek, w.o. 6 studiereizen naar China, had hij de verloren Manchu Kwon Bup-sets herontdekt, geleerd en begon die als eerste in NL te doceren en over te publiceren. In 2012 ontving hij de 'Jidokwan Ambassador Award for The Netherlands' waarmee zijn directe lijn naar Chun Sang Sup's  'Yun Moo Kwan' officieel werd erkend.

Publikaties van Kwan Jang Klynstra:

HANDBOEK 

Kong Soo Do Kwon Bup (deel 1)

Kong Soo Do (Okinawa Karate) en Kwon Bup (Manchu Kung Fu) zijn eeuwenoude vechtkunsten die hun wortels hebben in de Shaolin kloosters van China, ten tijde van de Tang-dynastie (6e-9e eeuw a.d).

Dit boek verhaalt hoe, na de tweede wereldoorlog, er vijf scholen in Korea werden opgericht. In twee kwans, waaronder Yun Moo Kwan (later: ‘Ji Do Kwan’), leerde men een combinatie van  twee klassieke vechtkunsten samen met filosofische en ethische waarden (Mudo). Dat laatste maakt het grote verschil met het Koreaanse Taekwondo, waar Kong Soo Do en Kwon Bup zowel de voorloper als een belangrijke inspiratiebron van zijn geweest. 

Cover © Annwn, 302 pagina's, Uitgeverij Annwn (1993, herziene druk 2017).

WIE IS WIE? (deel 2)

In traditioneel Kong Soo Do Kwon Bup

In het midden van de 20e eeuw werden in Korea, na de Japanse bezetting, een vijftal Martial Arts scholen opgericht. Dit gebeurde in een door oorlog verscheurd land waardoor de ware historische feiten decennia lang moeilijk te traceren waren. Dit boekwerkje geeft een verhelderend overzicht van degenen die betrokken waren bij twee kwans (scholen) waar een unieke combinatie van Karate (Kong Soo Do) en Kung Fu (Kwon Bup) werd gedoceerd.  

Cover © Annwn, 114 pagina's, Uitgeverij Annwn (2017).